Lastele ja väikelastele

20.11 - 17.12.2018
Kauplustes: SELVER

Sest nad kasvavad nii kiiresti!

Osta vähamalt 1 Pampers toode, registreeri ost Partnerkaardiga ning võida One Family kinkekaart! 

*Kinkekaart kehtib Baby City, Toy City, JUKU, Kidzone, OVS Kids ja Mothercare kauplustes.

Sest nad kasvavad nii kiiresti!
Reeglid

1.         Perioodil  20.11.2018  kuni 17.12.2018 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Periood) toimub kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mille korraldaja on Mworks Eesti OÜ, registrikood   11638183, asukoht   Veerenni 24, Tallinn,  e-post [email protected], telefon 53 400 133 (edaspidi Kampaania Korraldaja), koostöös Selveriga. Kampaania tellija (edaspidi Tellija) on Sanitex OÜ, registrikood 11931003, asukoht Graniidi tee 1, Rae küla, Harjumaa 73310.  

2.         Kampaanias osalevad kõik Selveri kauplustes müüdavad brändi PAMPERS tooted (edaspidi Kampaania Tooted)

3.         Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud Kampaania Perioodil ajavahemikul  20.11.2018 kuni 17.12.2018 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Ostuperiood) ükskõik millisest Selveri poest vähemalt ühe ükskõik millist Kampaania Toodet ning esitanud enne ostu sooritamist Partnerkaardi.

4.         Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 3 nimetatud tingimuse ja kellel on püsikliendi andmebaasis korrektselt täidetud kõik andmeväljad  osalevad loosimises. Kokku loositakse välja 4 auhinda. Oma Partnerkaardi andmebaasis olevaid andmeid saab kontrollida ja uuendada iseteeninduses: partnerkaart.ee

5.        Kampaania auhinnaks on 1 One Family kinkekaart väärtusega 500 eurot ja 3 One Family kinkekaarti a’ väärtusega 150 eurot. Kampaania kogu auhinnafond on kokku 950 eurot. One Family kinkekaardid kehtivad kõikides Baby City, Toy City, JUKU, OVS Kids, Mothercare ja Kidzone Eesti kauplustes.

6.         Iga Partnerkaardi omanik osaleb loosimises nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud Kampaania ostuperioodil nõuetele vastavaid oste. Iga Kampaania Toote ostu tõendava tshekiga saab osaleda Kampaanias ühe korra olenemata sellest, mitu Kampaania Toodet korraga osteti.

7.         Kampaania auhinnad loositakse välja pärast Kampaania Ostuperioodi lõppemist hiljemalt 31.12.2018, auhinnasaajatega  võetakse Selveri poolt Partnerkaardi kontaktandmetel (telefon, email) ühendust 5 tööpäeva jooksul teavitamaks võidust ning edastatakse juhtnöörid auhinna kätte saamiseks. Auhinna kättesaamine lepitakse võitjatega kokku individuaalselt.

8.         Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-mailidele) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale.

9.         Võitjad, kes ei ole hiljemalt 31.01.2019 oma auhinda välja võtnud, kaotavad õiguse auhinnale.

10.       Auhinna vastuvõtmine võib võitjale kaasa tuua lisakulusid (sõidukulud auhinna kättesaamise kohta või muud konkreetsetest asjaoludest sõltuvad kulud jmt). Auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulusid võitjale ei kompenseerita, võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

11.       Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses auhinna saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma.

12.       Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (näiteks võitjaga ei saa ühendust jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

13.       Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

14.       Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia ja kodulehe vahendusel.

15.       Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldajale tema postiaadressil või e-posti aadressil [email protected] Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.selver.ee ja www.tarkvalik.ee. Üldteavet loosimise kohta saab telefonil 53 400 133. Number on kasutusel tööpäeviti kella 10:00 kuni 15:00.