Lastele ja väikelastele

18.04 - 29.05.2017
Kauplustes: SELVER

Nii lihtne on hoolida oma lähedastest!

Osta ükskõik mis Pampers või Ariel toode,  registreeri oma ost Partnerkaardiga ja võida!

SELVER

Nii lihtne on hoolida oma lähedastest!
Võitjad

Õnnitleme võitjaid!

Marko Kuusk     8517

Talis Talv             4667

Tiiu Püümets     9497

Anniki Kõrtsini  9924

Janely Luuk        1267

Reeglid

Procter & Gamble ja Selveri kaubandusliku loterii reeglid

1. Perioodil  18.04.2017  kuni 31.07.2017 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Periood) toimub kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mida korraldab  MWorks Eesti OÜ, registrikood   11638183, asukoht   Veerenni 24, Tallinn,  e-post [email protected], telefon 610 5875 (edaspidi Kampaania Korraldaja). 

2. Kampaanias osalevad kõik Selveri kauplustes müüdavad Procter & Gamble brändide Ariel ja Pampers tooted (edaspidi Kampaania Tooted).

3. Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud Kampaania Perioodil ajavahemikul  18.04.2017 kuni 29.05.2017 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Ostuperiood) ükskõik millisest Selveri poest ükskõik millise Kampaania Toote ning esitanud enne ostu sooritamist Partnerkaardi. 

4.        Kampaania auhindadeks on 5 (viis) SPA kinkekaarti igaüks väärtusega 300 (kolmsada) eurot, Kampaania kogu auhinnafond on kokku 1 500 (üks tuhat viissada) eurot. Kinkekaardid kehtivad erinevates SPA-des (Viimsi, Grand Rose, Meresuu). Kinkekaardi sisuline kirjeldus  on leitav veebilehel: http://www.spatallinn.ee/toode...

5. Ühel Partnerkaardi omanikul on võimalik saada mitu auhinda, st iga Partnerkaardi omanik osaleb loosimises nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud Kampaania ostuperioodil nõuetele vastavaid oste. Iga Kampaania Toote ostu tõendava tshekiga saab osaleda Kampaanias ühe korra olenemata sellest, mitu Kampaania Toodet korraga osteti. 

6. Kampaania auhinnad loosib Korraldaja välja pärast Kampaania Ostuperioodi lõppemist , kõik auhinnasaajad saavad Selverilt vastava teavituskirja e-posti teel ja võitjate nimed avaldatakse Selveri kodulehel selver.eu hiljemalt 7.06.2017, iga võitja nime juures on märgitud ka tema Partnerkaardi 4 viimast numbrit. Auhinna kättesaamine lepitakse iga võitjaga kokku individuaalselt, auhind toimetatakse võitjani kas kulleriga või saadetakse e-posti teel.  

7.  Võitjad, kes ei ole hiljemalt 31.07.2017 oma auhinda välja võtnud, kaotavad õiguse auhinnale. 

8. Auhinna vastuvõtmine võib võitjale kaasa tuua lisakulusid (sõidukulud auhinna kättesaamise kohta või muud konkreetsetest asjaoludest sõltuvad kulud jmt). Auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulusid võitjale ei kompenseerita, võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. 

9. Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses auhinna (kinkekaardi) saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma.

10. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja nime avalikustamiseks Selveri kodulehel selver.eu.

11. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitjaga ei saa ühendust, võitja ei vaata selver.eu veebilehelt kampaania tulemusi jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

12. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

13. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia ja kodulehe vahendusel.

14. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldajale tema postiaadressil või e-posti aadressil [email protected] Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.selver.eu. Üldteavet loosimise kohta saab telefonil 610 5875. Number on kasutusel tööpäeviti kella 9.30 kuni 16.30.