Meestele

31.01 - 27.02.2017
Kauplustes: SELVER

TUNDUB UUE TERANA ISEGI kuni 10.raseerimiskorral

Osta ükskõik milline Gillette toode, registreeri oma ost Partnerkaardiga ja võida auhind!

TUNDUB UUE TERANA ISEGI kuni 10.raseerimiskorral
Võitjad

Õnnitleme võitjaid!

SONY PS4 1TB SB saavad:

Peeter Russow, kaardinumber 5415

Jekaterina Žegurova, kaardinumber 8705

Riina Koidumaa, kaardinumber 5043

Reeglid

Gillette“ kampaania eeskirjad:

 • KAMPAANIA TELLIJA JA ORGANISAATOR
  • „Gillette“ kampaania tellija – OÜ “Sanitex”, reg. nr. 11931003, asukohaaadress: Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harju maakond, 75310, Eesti. Edaspidi – „Tellija“.
  • Tellija huvisid Kampaaniaga seoses olevates toimingutes, nagu võitja loosimine ja auhindade kättetoimetamine, esindab Kampaania Organisaator - UAB “TOTEM Promo”,  302652310, asukohaaadress: Subačiaus g. 23/2, Vilnius, edaspidi tekstis – „Organisaaator“. 
 • KAMPAANIA TOIMUMISE KOHT JA PERIOOD
  • Kampaania toimub 31. jaanuarist 2017 a. kuni 27. veebruarini 2017 a.
  • Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil paiknevates Selveri kauplustes, mis müüvad  Kampaaniatooteid.
 • KAMPAANIAS OSALEJAD
  • Kampaanias on õigus osaleda Eesti Vabariigis elavatel 18 aastastel ja vanematel füüsilistel isikutel, kes ostsid Kampaaniaperioodil vähemalt 1 (ühe) Selveri kauplustes müüdavatest „Gillette“ toodetest.  Kampaanias ei või osaleda UAB „Totem promo“, AS Selver, OÜ “Sanitex” ja OÜ “Partizanas” töötajad ja nende perekonnaliikmed.
  • Kampaanias võivad osaleda kõik Partnerkaarti omavad isikud.
 • KAMPAANIA AUHINNAFOND
  • Kampaania auhinnad:
 • 3 mängukonsooli Sony PlayStation 4. 
 • OSALEMISE TINGIMSED
  • Isikud, kes soovivad Kampaanias osaleda ja võita ühe Kampaania auhindadest, peavad vastama eeskirjade 3. punktis kirjeldatud tingimustele ja ostma Kampaaniaperioodil (31. jaanuarist 2017 a, kuni 27. veebruarini 2017 a) vähemalt ühe Selveri kauplustes müüdavatest „Gillette“ toodetest. 
  • Isikud, kes ostavad vähemalt ühe Selveri kauplustes müüdavatest „Gillette“ toodetest ja esitavad Partnerkaardi, kaasatakse automaatselt toimuva kampaaniaga. Neil on võimalus võita üks kolmest mängukonsoolist Sony PlayStation 4.
  • Iga osaleja võib osaleda Kampaanias piiramatu arvu kordi, kui iga kord ostab vähemalt ühe Selveri kauplustes müüdavatest „Gillette“ toodetest ja saab uue unikaalse ostukviitungi – see suurendab võiduvõimalust.  
  • Kõik vähemalt ühe „Gillette“ toote ostnud isikud registreeritakse Kampaanias osalejaks automaatselt. 
  • Üks ostukviitungi number võib võita ainult ühe auhinna. 
  • Kui võitja ei esita isikutõendit ja ostu tõendavat dokumenti või nendes dokumentides esitatud informatsioon ei lange kokku Kampaania ajal registreeritud võitja andmetega, auhinda välja ei anta.
  • Isik nõustub, et tema isikuandmed saab ja korraldab Kampaania organisaator ning Kampaania tellija Osaleja isikuandmeid korraldatakse Kampaania administreerimise, sealhulgas võitja selgitamise, auhinna üleandmise ja sellega seotud eesmärkidel. Selles kampaanias osaledes lubab osaleja kasutada organisaatoril tema andmeid Kampaania eesmärgil ja võidu korral kuulutada võitja nime, perekonnanime, veebileheküljel http://www.tarkvalik.ee või teistes massiteabevahendites. Osaleja, kes esitab organisaatorile eraldi teate, et ei nõustu tema andmete korraldamisega (või) nõuab andmete korraldamise toimingute katkestamist, kaotab Kampaanias osalemise ja/või õiguse Kampaania auhinnale.
 • VÕITJA VÄLJASELGITAMINE
  • Auhindade võitjad selgitatakse välja juhuslikkuse põhimõttel, arvutiprogrammi abil.
  • Kampaaniaperioodi lõppemise järel toimub 3. märtsil 2017 a, loosimine, mille ajal selgitatakse välja 4. punktis nimetatud 3 auhinna võitjad. 
 • VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE
  • Loosimise võitjad avaldatakse veebileheküljel http://www.tarkvalik.ee ja kaubandusvõrgu Selver kodulehel 3 tööpäeva jooksul, peale võitjate väljaloosimise päeva, st kuni 8. märtsini, 2017 a. 
  • Kampaania võitjatega võetakse isiklikult ühendust 3 tööpäeva jooksul peale loosimist.
 • AUHINDADE ÜLEANDMINE
  • Võitjaga võetakse ühendust Partnerkaardi taotluses esitatud kontaktandmetel kuni 8. märtsini, 2017. a. Auhinnad saadetakse kulleri vahendusel, võitja poolt näidatud aadressil.
  • Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama Kampaania Organiseerijale Partenrkaardi  ja isikutunnistuse koopiad e-posti ([email protected]) teel kuni 8. märtsini, 2017 a. Täiendavat informatsiooni antakse telefonil +372 53 472 847
  • Võitjad, kes ei esita kindlaksmääratud tähtaja lõpuni punktis 8.2 nimetatud dokumente ning muid, auhinna kättetoimetamiseks vajalikke andmeid, kaotavad õiguse auhinnale ja see jääb Kampaania Tellija omandusse.
  • Kampaania korraldajad ei vastuta auhindade võitjate võimalike kahjude eest auhindade kasutamisel.
  • Auhinda ei vahetata teise auhinna või sularaha vastu.   
  • Kampaania korraldajad ei vastuta Kampaanias osalejate loosimisest kõrvaldamise ja auhindade mitteväljastamise eest, kui Kampaanias osaleja ei pea kinni käesolevatest eeskirjadest või tema poolt esitatud informatsioon on vale või ebatäpne.   
 • KAMPAANIAS OSALEJA KULUTUSED
  • Auhinna võitmiseks peab osaleja ostma vähemalt ühe Selveri kauplustes müüdavatest „Gillette“ toodetest. 
  • Kampaanias osaleja registreerimine toimub tasuta.
 • KAEBUSTE ESITAMISE JA LAHENDAMISE KORD
  • Kõik käesoleva dokumendiga määratud Kampaania eeskirjad on lõplikud ja ühesed kõigile Kampaanias osalejatele.
  • Kampaanias osalejatel on õigus esitada pretensioone Kampaania läbiviimise kohta kuni 08 03 2017, esitades asjakohase kirjaliku avalduse OÜ “Partizanas”, Weizenbergi 19, Tallinn 10150. Kõigile pretensioonidele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul. Teabetelefon +372 53 472 847 (tööpäevadel 09:00–17:00).
  • Kõik kaebused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.
 • TÄIENDAV INFORMATSIOON
  • Täiendavat informatsiooni antakse telefonil +372 53 472 847 või e-postil [email protected]