Naistele

05.09 - 18.09.2017
Kauplustes: Selver

Minu suurus

Osta vähemalt 1 Always toode, registreeri oma ost Partnerkaardiga ja võida!

Minu suurus
Palju õnne võitjatele!

Raiko Jaksi

3996

Merle Nagel

3068

Carita Hommik

8959

Pille Einmann

5227

Reeglid

1.         Perioodil  5.09.2017  kuni 31.10.2017 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Periood) toimub kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mida korraldab  MWorks Eesti OÜ, registrikood   11638183, asukoht   Veerenni 24, Tallinn,  e-post [email protected], telefon 53 400 133 (edaspidi Kampaania Korraldaja).

2.         Kampaanias osalevad kõik Selveri kauplustes müüdavad Procter & Gamble brändi ALWAYS tooted (edaspidi Kampaania Tooted).

3.         Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud Kampaania Perioodil ajavahemikul  5.09.2017 kuni 18.09.2017 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Ostuperiood) ükskõik millisest Selveri poest vähemalt ühe ükskõik millist Kampaania Toodet ning esitanud enne ostu sooritamist Partnerkaardi.

4.        Kampaania auhindadeks on neli (4) IRIS JANVIER showroomi kinkekaarti, a’  väärtusega 250 (kakssada viiskümmend) eurot. Kampaania kogu auhinnafond on kokku 1000 (üks tuhat) eurot.

5.         Ühel Partnerkaardi omanikul on võimalik saada mitu auhinda, st iga Partnerkaardi omanik osaleb loosimises nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud Kampaania ostuperioodil nõuetele vastavaid oste. Iga Kampaania Toote ostu tõendava tshekiga saab osaleda Kampaanias ühe korra olenemata sellest, mitu Kampaania Toodet korraga osteti.

6.         Kampaania auhinnad loosib Korraldaja välja pärast Kampaania Ostuperioodi lõppemist, kõik auhinnasaajad saavad Selverilt vastava teavituskirja e-posti teel ja võitjate nimed avaldatakse Selveri kodulehel selver.ee ning kampaanialehel tarkvalik.ee hiljemalt 27.09.2017, iga võitja nime juures on märgitud ka tema Partnerkaardi 4 viimast numbrit. Auhinna kättesaamine lepitakse iga võitjaga kokku individuaalselt.

7.         Võitjad, kes ei ole hiljemalt 31.10.2017 oma auhinda välja võtnud, kaotavad õiguse auhinnale.

8.         Auhinna vastuvõtmine võib võitjale kaasa tuua lisakulusid (sõidukulud auhinna kättesaamise kohta või muud konkreetsetest asjaoludest sõltuvad kulud jmt). Auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulusid võitjale ei kompenseerita, võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

9.         Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses auhinna saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma.

10.       Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja nime avalikustamiseks Selveri kodulehel selver.ee ja kampaanialehel tarkvalik.ee.

11.       Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitjaga ei saa ühendust, võitja ei vaata selver.ee või tarkvalik.ee veebilehelt kampaania tulemusi jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

12.                 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

13.       Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia ja kodulehe vahendusel.

14.       Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldajale tema postiaadressil või e-posti aadressil [email protected] Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.selver.ee. Üldteavet loosimise kohta saab telefonil 53 400 133. Number on kasutusel tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00.